Nieuwsitem uit het archief:

Geslaagde vrouwenavond

31-12-2013

Tijdens de vrouwenavond die afgelopen week voor en door Open Hearts for Kids werd georganiseerd is in totaal € 2.300 opgehaald om kinderen uit ontwikkelingslanden te kunnen helpen met een (hart)operatie.

Hulp aan kinderen
Stichting Open Hearts for Kids zet zich in om kinderen te helpen die een operatie nodig hebben die in hun thuisland niet kan worden uitgevoerd door gebrek aan geld of het ontbreken van de benodigde apparatuur. De kinderen die hulp nodig hebben worden aangebracht door hulpverleners of medici uit diverse ontwikkelingslanden. Het vervoer van de kinderen, de operaties en de opvang in Nederland worden geregeld door vrijwilligers van Open Hearts for Kids. “Wij hebben op dit moment drie aanvragen lopen. Daarvoor zijn we nu hard aan het sparen. Het plan was eerst de vijfjarige Naomi uit Malawi te helpen,” vertelt Margreeth Boesaard, voorzitter van Open Hearts for Kids. “Recent hebben wij een aanvraag gekregen voor de zes maanden oude baby Yugi. De operatie bij Yugi moet in zijn eerste levensjaar worden uitgevoerd. Vandaar dat wij de plannen gewijzigd hebben en nu alles op alles zetten om dit kindje met voorrang te kunnen helpen. Daarna gaan we weer hard sparen voor Naomi.”

Mooie opbrengst
Tijdens de vrouwenavond gaf jongerenkoor RomansTwelf een concert en werd een prachtige voordracht gehouden met als thema ‘een nieuw begin’. Bij de aanwezige stands konden in de pauze allerlei snuisterijen, boekjes en Cd’s worden gekocht, waarvan de opbrengst of een deel van de opbrengst naar Open Hearts for Kids ging. Voorafgaand aan de vrouwenavond werd Open Hearts for Kids verrast met een fantastische gift van het Mannenzanggroep Sion. Deze gift zorgde ervoor dat de totale opbrengst van de avond op
€ 2.300,- uitkwam. Met deze opbrengst komt de operatie van baby Yugi weer een stapje dichterbij. “Natuurlijk zijn we er nog lang niet,” zegt Margreeth. “Zo’n operatie is kostbaar en hoewel wij goede afspraken maken met het ziekenhuis en de opvang door onze eigen vrijwilligers wordt gedaan, komen de kosten toch nog altijd uit op € 30.000,- per operatie. We hebben dankzij vele gulle giften al veel kinderen kunnen helpen. Die kinderen hebben nu weer een gezonde toekomst voor zich. Wij hopen dat de mensen ook nu weer gul blijven geven, want er zijn nog heel veel kinderen die onze hulp nodig hebben.”
 


  |