Nieuwsitem uit het archief:

Nieuwe fundingsacties Open Hearts for Kids

31-12-2019

Stichting Open Hearts for Kids is weer hard aan het sparen voor een operatie. Dit keer voor Renfred Sarfo (7) uit Ghana die op korte termijn een hartoperatie nodig heeft die in Ghana niet kan worden uitgevoerd. 

“Helaas is de gezondheidszorg niet overal ter wereld zo goed als hier,” zegt Margreeth Boesaard, voorzitster van Open Hearts for Kids. “Daarom zet Open Hearts for Kids zich in voor kinderen uit ontwikkelingslanden, zodat die toch de hartoperatie kunnen onderdaan, die anders niet mogelijk is,” vervolgt Margreeth. “Dat geldt ook voor Renfred. Hij heeft in Ghana al een ingreep ondergaan, waardoor hij iets meer tijd heeft voor de voorbereiding op de grote operatie, die helaas niet in Ghana kan worden uitgevoerd. Om hem toch een goede toekomst te bieden, zijn wij nu bezig met de voorbereidingen voor zijn operatie in het LUMC.” 

 

Kostbaar

Een hartoperatie is duur en Open Hearts for Kids is afhankelijk van fondsen, acties, giften en donaties. “Wij zijn volop bezig met acties, waaronder crowdfunding, en hopen daarmee voldoende geld bij elkaar te krijgen om de operatie door te kunnen laten gaan,” zegt Margreeth. “Voor Renfred hebben wij nog € 15.000,- nodig. Alle giften, groot en klein, zijn van harte welkom, want als Renfred is geopereerd, gaan we doorsparen voor de volgende aanvraag die binnen is. Dat betreft een meisje uit Gambia. Om de kosten zoveel mogelijk te beperken, vangen wij de kinderen op in gastgezinnen waar zij gedurende de periode dat zij in Nederland zijn liefdevol worden verzorgd. Wij zijn deze gastgezinnen en alle mensen die ons een warm hart toedragen bijzonder dankbaar.” 


 

  |