Nieuwsitem uit het archief:

Vrouwenavond te Katwijk

30-12-2011

De door onze stichting Openhearts for Kids georganiseerde vrouwenavond in de Ontmoetingskerk in Katwijk was een doorslaand succes. Met de opbrengst van deze avond is de realisatie van de hartoperatie van Harriette uit Ghana een stapje dichterbij gekomen.

Het was de vierde keer dat wij zo’n avond organiseerden. De avond was een groot succes. De zaal zat overvol en bij de diverse stands kon men in de pauze allerlei prachtige artikelen kopen. De avond was bijzonder en zat ook vol verrassingen. Van de Katwijkse afdeling van de Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen ontvingen wij 350 euro en van de lady Circle Katwijk kregen wij een cheque van 1000 euro. Ook de opbrengst van de schilderijen die tijdens deze avond waren verkocht, kwam ten goede aan onze stichting. In totaal is op deze avond 4300 euro bij elkaar gebracht, een schitterend bedrag, waarmee de dag waarop wij Harriette uit Ghana kunnen ophalen weer een stapje dichterbij komt.

 

Miep van der Woude hield een lezing over naastenliefde. En dat naastenliefde leeft in Katwijk is weer gebleken uit de enorme inzet van de vrijwilligers en de vele initiatieven om geld voor ons in te zamelen. Het steunt ons en geeft ons kracht om verder te gaan met onze activiteiten. Omdat wij merken dat het echt leeft, zijn we alweer bezig met het organiseren van de volgende vrouwenavond. Deze zal gehouden worden op woensdag 28 september.

 


  |