Ethel

 

 

Na maanden van voorbereiden kwam Ethel op 17 januari naar Nederland om de zo voor haar noodzakelijke hart operatie te ondergaan.

 

Ethel is een meisje van 5 jaar oud en komt uit Malawi, Afrika.

 

Ethel heeft een gaatje in haar hartkamer (VSD) en dit zal in het LUMCverholpen worden.

Ethel's operaratie geslaag!

 

Ethel heeft inmiddels in het LUMC een hart operatie ondergaan. Dit is zo voorspoedig gegaan dat zij al op de zevende dag ontslagen werd uit het ziekenhuis. De opvang van de kinderen uit het buitenland doen we als stichting zelf. Ethel werd op 28 januari geopereerd en een week later mocht zij al naar haar tijdelijk woonadres in Katwijk. Ethel is zelfs naar school, naar groep 1 van de Chr.Opleidingsschool in Katwijk geweest. Ondanks de taal ging het allemaal heel goed op school en Ethel had heel heel goed naar haar zin op school. Na twee controles mocht Ethel, onder begeleiding van Luchtvaart zonder Grenzen, op 19 maart weer naar haar ouders in Malawi terug keren.

  |