Donaties

Stichting Open Hearts for Kids is voor de hulp aan kinderen uit ontwikkelingslanden afhankelijk van giften en donaties.


Alle bijdragen, groot en klein, dragen ertoe bij dat wij kinderen kunnen blijven helpen.
Stichting Open Hearts for Kids zal alle giften die aan de stichting worden gedoneerd uitsluitend gebruiken voor de operaties voor kinderen uit ontwikkelingslanden.

 

U kunt zelf een zogenaamde Periodieke Overboeking instellen bij uw bank opdrachten, of uw bank vragen dit voor u in orde te maken. (Wij zijn gestopt met automatische incasso's, omdat er te weinig vraag naar was en de kosten niet opwegen tegen de baten).

 

Giften kunt u overmaken op bankrekening NL07RABO0157176207 t.n.v. St. Open Hearts for Kids.

 

U kunt ook gebruik maken van PayPal.

 

 

Tevens kunt u gebruik maken van de GivT App:

Namens de kinderen danken wij u voor uw hulp.  

 

 

ANBI

 

St. Open Heart for Kids heeft de ANBI verklaring en heeft daarom ook de wettelijke verplichting, met ingang van 1 januari 2014, de jaarrekening te publiceren.

Op de ANBI pagina treft u de vereiste informatie aan. Klik hier.  |