ANBI

 

St. Open Heart for Kids heeft de ANBI verklaring en heeft daarom ook de wettelijke verplichting, met ingang van 1 januari 2014, de jaarrekening en andere informatie te publiceren. 

 

Hieronder treft u de tekst aan van de website van de belastingdienst en onze specifieke informatie per punt.

 

Tevens links naar onze jaarrekeningen vanaf 2011, in pdf formaat, met de kanttekening dat deze in het Engels zijn opgesteld. Reden hiervoor is, dat wij als stichting regelmatig door derden (vaak in het land van herkomst van de kinderen) worden verzocht dit aan te leveren. 

 

Belastingdienst informatie:

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren: 

 

 • De naam van de instelling. 

Stichting Open Hearts for Kids 

 

 • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:  

821872576 

 

 • Het Kamer van Koophandel nummer:  27367787

 • Het post- of bezoekadres van de instelling: 

De Klok 543; 2231 DX  RIJNSBURG; the Netherlands  

 

 • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: 

Artikel 2 uit de (per november 2019 gewijzigde) Akte van oprichting:

a. het zich inzetten voor kinderen en hun (toekomstige) (pleeg-)ouders om hun een beter toekomstperspectief te bieden is.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door samenwerking met medisch bekwaam personeel, artsen en gastgezinnen, zowel in Nederland als in het land van herkomst. Tevens behoeren het realiseren van medische voorzieningen, materialen en instrumenten tot de mogelijkheden om haar doel te bereiken.   

 

 • De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Klik hier voor ons beleidsplan (in het Engels).

 

 • De bestuurssamenstelling:

De functie van de bestuurders: Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. 

 

Voorzitster, secretaris en penningmeester. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de stichting. 


 • De namen van de bestuurders: 

Mw. M. Boesaard - Pommer; Voorzitster

Mw. M. van Rijn - Boesaard; Secretaris

Dhr. O. Koorn; Penningmeester  

 

 • Het beloningsbeleid:  

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij de stichting. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting. 

 

 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

Geholpen kinderen tot op heden (juni 21), door uw bijdragen: 15 namens die kinderen en hun familie en vrienden/vriendinnen DANKUWEL / THANK YOU

Jaar

Naam, Land

Activiteit en resultaat

2010

Rota, Madagascar

Heel bijzondere activiteit was een optreden van Gospel koor "Living Words", welke EUR 12.000 opdracht. 

2011

Ethel, Malawi & Harriet, Ghana & Ihary, Rwanda

Zowel Ethel als Harriet hadden een succesvolle operatie. Tevens kwam er een noodkreet tbv Ihary, die een heel speciaal medicijn nodig had welke we in Nederland konden vinden. Deze is door een vrijwilliger naar Rwanda gebracht en zo hebben we ook dit zeer klein kereltje kunnen helpen. 

2012

Buba, Gambia & Semita, Malawi

Helaas is Buba hier in Nederland overleden bij het gastgezin en is gerepatrieerd naar Gambia. Semita heeft een succesvolle open hart operatie ondergaan.

2013

Yugi, Tanzania

Yugi had op het allerlaatste moment, vlak voor vertrek naar Nederland, een bepaalde ziekte waardoor hij niet kon komen. Wij hebben naderhand vernomen, dat hij gelukkig later in India geholpen kon worden door specialisten.

2014

Naomi, Tanazania & Anna, Oekraine & Majokko's dochter, Suriname

Naomi was tegelijkertijd met Yugi aangemeld en wij konden haar succesvol helpen met een open hart operatie. Anna werd onder onze aandacht gebracht, want ze had met spoed een open hart operatie nodig. Deze kon plaatsvinden in de Oekraine, maar er waren niet voldoende financiële middelen. Als bestuur hebben we besloten hier aan bij te dragen en zij is succesvol geopereerd. Tevens werd Majokko's dochter onder onze aandacht gebracht en werd er verzocht of wij iets konden betekenen voor de opvang van de moeder, tijdens de duur van de operatie. Dit hebben binnen ons netwerk kunnen oplossen en met de beschikbare middelen.

2015

Glory, Malawi

Glory heeft een succesvolle operatie ondergaan. Heel bijzonder dit jaar was de geweldige medewerking van de Royal Norwegian Embassy in Malawi, Ambassade personeel ban het Koninkrijk der Nederlands in Pretoria (Zuid-Afrika) en de gastvrijheid van de hotels waar degene verbleef, die Glory begeleidde naar Nederland. Tevens was haar operatie een stuk goedkoper dan verwacht, zodat we met een redelijk positief saldo 2016 tegemoet gingen.

2016

--------

We hadden diverse aanmeldingen dit jaar, maar na het ontvangen van de medische gegevens (wat zeer lang kan duren uit diverse landen, en dan nog afwachten of de kwaliteit van o.a. foto's goed is), bleek dat het onverantwoord was om desbetreffend kind naar Nederland te laten komen.

2017

Huzeifatu, Ghana

Huzeifatu, 2 jaar jong, heeft een succesvolle open hart operatie ondergaan in Nederland.

2018

Huzaila, Ghana

Huzaila arriveerde eind 3e kwartaal 2018 en heeft een succesvolle open hart operatie ondergaan. Ze is in de eerste week van januari 2019 teruggegaan naar haar familie.

2019

--------

Voor Renfred's operatie werden diverse activiteiten onderdenomen gedurende het jaar. Hij arriveerde uiteindelijk in januari 2020.

2020

Renfred, Ghana

Renfred arriveerde uiteindelijk begin januari 2020 om een open hart operatie te ondergaan. Dit is allemaal succesvol verlopen en, op het nippertje, is hij teruggegaan naar zijn familie en vrienden op 16 maart 2020. Vanwege het coronavirus zijn er geen nieuwe aanmeldingen geaccepteerd en zijn de fondswervende activiteiten verminderd.

2021

Anne Salome Anton, Sri Lanka

 Een familielid van Anne Salome benaderde ons dat er een mogelijkheid was om haar te laten opereren in Chenai, India. Dankbaar dat we op deze wijze nog steeds iemand kunnen helpen met de noodzakelijk operatie.

2022

Kindje via St. Labourward, Nederland; Kindertehuis in Oekraïne

 St. Labourward had een kindje naar Nederland kunnen brengen voor een operatie en benaderden ons of wij een bijdrage zouden kunnen geven. Dankbaar dat we hebben kunnen bijdragen.
Onze voorzitster had in het verleden al samengewerkt met het kindertehuis en we hebben allerlei spullen kunnen laten leveren.

2023

Binta Badjie, Ghana; Kindertehuis in Oekraïne

 Een kennis van Binta nam contact met ons op met de vraag of we zouden kunnen bijdragen aan de operatie voor haar oogoperatie. Dankbaar dat we een bijdrage hebben kunnen doen voor dit en medicijnen.

2024

--------

 In de jaarrekening, hieronder vermeld, wordt verslag gedaan van onze activiteiten over het desbetreffend boekjaar. 

 

 • Een financiële verantwoording: 

In pdf formaat, met de kanttekening dat deze in het Engels zijn opgesteld. Reden hiervoor is, dat wij als stichting regelmatig door derden (vaak in het land van herkomst van de kinderen) worden verzocht dit aan te leveren. 

 

 1. Jaarverslag / Annual accounts 2011
 2. Jaarverslag / Annual accounts 2012
 3. Jaarverslag / Annual accounts 2013
 4. Jaarverslag / Annual accounts 2014
 5. Jaarverslag / Annual accounts 2015
 6. Jaarverslag / Annual accounts 2016
 7. Jaarverslag / Annual accounts 2017
 8. Jaarverslag / Annual accounts 2018
 9. Jaarverslag / Annual accounts 2019
 10. Jaarverslag / Annual accounts 2020
 11. Jaarverslag / Annual accounts 2021
 12. Jaarverslag / Annual accounts 2022
 13. Jaarverslag / Annual accounts 2023

 

U kunt het bestuur van de stichting het beste bereiken via bestuur at openheartsforkids.nl en/of finance at openheartsforkids.nl

   |