Contact

Voor meer informatie of met betrekking tot de hulpverlening aan de kinderen kunt u contact opnemen met Margreeth Boesaard, margreeth@openheartsforkids.nl of vul het contactformulier in.

Overige gegevens:

Rekeningnummer donaties IBAN: NL07RABO0157176207
BIC (SWIFT): RABONL2U

BTW nr. 8218.72.576
 

Het bestuur bestaat van Open Hearts for Kids uit:
Voorzitster: Mw. M. Boesaard-Pommer
Secretariaat: Mw. M. van Rijn 
Penningmeester: Dhr. O. Koorn 

Medisch adviseur: Dhr, I.Velberg, huisarts


 
E-mail adressen:
Algemeen:  info@openheartsforkids.nl
Financiën: financien@openheartsforkids.nl
Bestuur: 
bestuur@openheartsforkids.nl  |